A tárgyi eszközök könyveléseTétel megnevezése A B C D E F G H
Tárgyi eszköz beszerzés
+
T 161 Befejezetlen ber.K 454Beruházási szállítókT 466 Előzetes f. áfa
Szállítási és üzembehelyezési költségek-T 161 Befejezetlen ber.K 454Beruházási szállítókT 466 Előzetes f. áfa
Az üzembehelyezésig felmerülő biztosítási díj-T 161 Befejezetlen ber.K 479Egyéb rövid. köt.
Hatósági díjak, illetékek-T 161 Befejezetlen ber.K 464Költségvetési bef. Köt.
Üzembe helyezésig kifizetett hitelkamat-T 161 Befejezetlen ber.K 384 Bank
Alkatrészek, tartozékok-T 161 Befejezetlen ber.K 454Beruházási szállítókT 466 Előzetes f. áfa
Tárgyi eszk. Besz. EU-ból T 161 Befejezetlen ber.K 454Beruházási szállítókT 466 Előzetes f. áfa
EU-n kívüli Import Tárgyi eszk. Besz.
+
T 161 Befejezetlen ber.K 454Beruházási szállítók
Vám-T 161 Befejezetlen ber.K 465VPOP
Import áfa-T 368Import áfa elsz. szla K 465VPOP
VÁM és áfa befizetése VPOP-nek-T 465VPOP K 384 Bank
Import áfa átvezetése-T 466 Előzetes f. áfaK 368Import áfa elsz. számla 
Apportba vétel létesítő okirat szerint
+
T 12-14Tárgyi eszközökK 479Egyéb rövid. köt.
Tőkeemelés értéke a cégb. bej. után-T 325 Jegyz. be nem fiz. t.K 411Jegyzett tőke
Összevezetés-T 479Egyéb rövid. köt. K 325 Jegyz. be nem fiz. t.
Áfa ha az átadó áthárítja-T 466 Előzetes f. áfaK 479Egyéb rövid. köt.
Térítés nélküli átadás
+
K 12-14Tárgyi eszközökT 861Ért. Te. Könyvsz.ér.
Értékcsökkenés kivezetése-T 1x9ÉrtékcsökkenésK 861Ért. Te. Könyvsz.ér.
Terven felüli écs kivezetése-T 1x8Terven felüli écs.K 861Ért. Te. Könyvsz.ér.
Áfa fizetési kötelezettség áthárítása-K 467Fiz. ÁfaT 368Külön. E. köv.
Áfa fizetési kötelezettség ha nem hárítja át-K 467Fiz. ÁfaT 861Ért. Te. Könyvsz.ér.
Térítés nélküli átvétel
+
T 161 Befejezetlen ber.K 961Ért. T. eszk. bevétele
Az áthárított áfa könyvelése-T 466 Előzetes f. áfaK 479Egyéb rövid. köt.
Passzív i.h. az eszköz várható haszn. idejére-T 961Ért. T. eszk. bevételeK 483Halasztott bev. PIE
Az elhatárolás feloldása-T 483Halasztott bev. PIEK 961Ért. T. eszk. bevétele
Zárt végű lízing (bérbe vevő), Eszk. Átvétel
+
T 161 Befejezetlen ber.K 449Pénzügyi lízing
Az áfa elszámolása-T 466Előzetes f. áfa K 479Egyéb rövid. köt.
Az eszköz aktiválása-T 12-14Tárgyi eszközökK 161 Befejezetlen ber.
Terv szerinti értékcsökkenés-T 571Terv szerinti écs K 1x9Értékcsökkenés
A lízing díj törlesztése-T 449Pénzügyi lízing T 873Fizetendő kamat K 384Bank
Futamidő végén fiz. Kötelezettség-T 12-14Tárgyi eszközökT 466Előzetes f. áfa K 454Beruházási szállítók
Bérbevett tárgyi eszközT 522Bérleti díjakT 466Előzetes f. áfa K 454Beruházási szállítók
Követelés fejében átvett t. eszk. Bruttó értéke
+
T 161 Befejezetlen ber.K 454Beruházási szállítók
Követelés összevezetése-T 454Beruházási szállítókK 311Vevők
A különbözet leírása veszteségként-T 869Különféle e. ráf.K 311Vevők
A különbözet leírása halasztott bev.-ként-T 454Beruházási szállítókK 969Különféle egyéb bev.
TE. Értékesítés kiszámlázása
+
T 311VevőkK 467Fiz. ÁfaK 961Ért. TE bevétele
Tárgyi eszköz kivezetése-K 12-14Tárgyi eszközökT 861Ért. Te. Könyvsz.ér.
Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése-T 1x9ÉrtékcsökkenésK 861Ért. Te. Könyvsz.ér.
Terven felüli écs kivezetése-T 1x8Terven felüli écs.K 861Ért. Te. Könyvsz.ér.
* A + jelre kattintva tekintheti meg a tételhez kapcsolódó könyvelést. A példa gomb pedig a sorhoz kapcsolódóan egy példát hoz fel.